viernes, 10 de abril de 2009

Resum 1: Els polígons i poliedres

POLÍGONS
Al començament del tema "Els polígons" s'explicava els segments, els punts, les semirectes i les rectes. El punt va ser la primera figura geomètrica que va donar origen a totes les demés. Un polígon és una superfície plana tancada per segments units en els seus extrems.
Per dir si un angle és més petit que un altre o a l'irevés, s'utilitzen aquests símbols: <>. Podem trobar tres tipus d'angles: recta, agut i obtús. Per nombrar els angles d'un triangle s'utilitzen altres paraules: rectangle, acutangle o obtusangle. Hi ha 10 tipus de polígons: el triangle (3 costats), el quadrilàter (4costats), el pentàgon (5 costats), l'hexàgon (6 costats), l'heptàgon (7 costats), l'octàgon (8 costats), l'enneàgon (9 costats) i el decàgon (10 costats).
Per saber si un triangle està ben fet, hi ha dues propietats per saber-ho:
1r: tots els angles del triangle, sumats, han de fer 180º.
2n: els dos costats petits d'un triangle, junts, han de sumar més que el gran.
Els triangles es classifiquen segons els costats i els angles. Si un triangle té tots els costats i angles iguals rep el nom d'equilàter, si té dos costats i angles iguals però un no és anomenat isòsceles i si no té cap costat i ni angle igual es diu escalè. I depén els graus del angle, es pot dir rectangle, acutangle i obtusangle. En una taula al final del tema hi havia dos noves figures: el trapezoide i el romboide.
Un poliedre és un cos geomètric la superfície del qual es composa d'una quantitat finita de polígons plans. Vam fer un exercici en el que consistia formar diferents figures amb cartró: un dodecaèdre (10), un tetraedre (4), un icosadre (20) i un hexàdre, cub o quadrilàter (6).
Aqui hi ha un video relacionat amb el tema: http://www.youtube.com/watch?v=8BwKAo89LDw us invito a que entreu i el mireu. És interessant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario