miércoles, 25 de febrero de 2009

Resum 2: temperatures: Nombres amb signe

Els nombres normals o enters els hi podem canviar el valor, és a dir, els podem afegir un signe a davant que pot ser "+" (sobre zero, conveteix el nombre en positiu) o el signe "-" (sota zero, converteix el nombre en negatiu). Exemple: +25 = positiu -5 = negatiu. Els nombres positius i negatius s'expressen amb les temperatures o l'economia. Els signes ><> Aquest vol dir que el número de l'esquerre és més gran que el de la dreta i aquest <>
+3ºC i la variació o increment és el que a variat desde la tempertura inicial fins a la final. En aquest cas la variació seria de +1ºC. Si la variació és positiva vol dir que ha aumentat la temperatura i si és negativa vol dir que a disminuït. Per operar la temperatura inicial amb la final es té que fer aquesta operació: AT: Final-Inicial. Els signes entre ells no es poden tocar, per això si hi ha dos signes junts es té que posar un parèntesi que agafi tan el nombre com el signe amb que es xoca. Si hi ha un "+" i un "+" es suma, si hi ha un "-" i un "-" es suma, si hi ha un "+" i un "-" es resta i si hi ha un "-" i un "+" també es resta. Quan hi ha una operació amb sumes i restes, primer es tenen que ordenar els nombres (els positius van primer) després paral·lelament es sumen els positius i després els negatius, i si tot va bé surt un nombre enter positiu i un nobre enter negatiu. Llavors ja es poden operar.
Text escrit per: Ariadna Carreño Segarra

1 comentario: