viernes, 10 de abril de 2009

Resum 4: Escales


Les escales serveixen per reduïr o ampliar la realitat. Si d'una habitació volem saber quant mesura la cadira sense necessitat de tenir les mesures posades, s'ha de posar una escala. Si ens donen l'escala 1:50 hem de saber sempre que el número 1 vol dir un centímetre del paper i que el 50 vol dir cinquanta centímetres de la realitat. Aquesta escala reduiex i la podriem fer servir per veure amb més claritat una habitació en un full normal i corrent. L'escala 2:1, però, ampliaria la realitat perquè el 2 vol dir dos centímetres del paper i el 1 un centímetre de la realitat. Es fa servir aquesta escala més aviat per veure coses petites com ara una mosca, una abella, un cargol,... I et serveix per veure-ho tot amb més detall.

També hem de tenir una cosa molt clara: l'escala 1:50 té dos parts. La part fictícia i la part real. La part fictícia seria el 50 i la real el 1.

Per saber si una escala amplia o redueix hem de mirar sempre que si el número de davant és més gran que el de darrere amplia i si és al inrevés reduiex.

sempre que fem una escala en el dibuix s'ha de dibuixar una escala gràfica.


No hay comentarios:

Publicar un comentario